همینجوری

بسم الحق

همینجوری

بسم الحقدگر از آتش دوزخ خبرم نیست که نیست

همره سست عناصر به برم نیست که نیست

مرغ ققنوس شدم همسخن قاف شدم

دگر آن هول و هراس قفسم نیست که نیست


فارغ از بندگی و همره اغیار شدم

دل شب کوی به کوی در طلب یار شدم

همچو منصور زدم کوس انالحق . ولی

نه چو منصور شدم . محرم اسرار شدم


غافل از خود بدم و یکدفعه هشیار شدم

نام عشق آمد و من آینه یار شدم...
۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۶ ، ۱۷:۴۵
کارور بیان

۲۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۶ ، ۱۸:۰۰
کارور بیان

اﺯ ﭘﺪﺭ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺭﻭﺯﻯ یک ﭘﺴﺮ          ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دین ها ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻯ ﭘﺪﺭ؟

ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻫﯿﭻ ﻛﺎﺭ        ﭘﯿﺶ ﻣﻦ دین ها ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﭼﻮﻧﻜﻪ پی ﺑﺮﺩﯾﻢ به ﻫﺮ ﺩﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ    ﺍﺧﺘﻼفها ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﻣﺪ ﭘﺪﯾﺪ

ﻛﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺪ             جنگ های ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪ

ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﯾﺨﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﯿﻦ         ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﻦ

ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺎ ﻧﻪ یهود              ﺳﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﻰ ﺁﺭﻡ ﻓﺮﻭﺩ

ﻋﻘﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﻋﯿﺶ ﺑﯿﻜﺮﺍﻥ            ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﺩﯾﻦ ﻭﻟﻰ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ           ﮔﺮ ﺑﺮﯾﺰﻯ، ﺍﺟﺮ ﺩﺍﺭﻯ ﺑﯿﻜﺮﺍﻥ

ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺁﺧﺮ،ﺁدمند           ﺩﯾﻦ ﭼﺮﺍ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﺍﻧﺪ؟

ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻛﯿﺶ        ﺗﺎ ﻧﺮﯾﺰﻡ ﺧﻮﻥ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﺧﻮﯾﺶ

هان ﺗﻮ ﻫﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ،ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ “ﺧِﺮﺩ”            ﭘﯿﺮﻭﻯ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾَﺖ ﺑﺮﺩ

ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﯿﻦ                  ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻛﻦ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩینست ﺍین
۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۱۱
کارور بیان۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۰۱:۴۶
کارور بیان
۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۰۰:۵۵
کارور بیان

اینها دلشون پاکه 

ولی من مغزم پاکه و همچین تفکری دارم 😅...


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۱۸
کارور بیان


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۱:۱۶
کارور بیان


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۳:۴۸
کارور بیانوقتی میخوای سری تو سرا دربیاری...

۱۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۱۸:۲۶
کارور بیان
دربین ادیان فقط مسلمانان هدایت یافتن!😒

دربین مسلمانان فقط تشیع هدایت یافتن!😒

دربین تشیع فقط 12امامی هدایت یافتن!😒

دربین 12 امامی فقط حزب الهی هدایت یافتن!😒


#جاهل مقدس معاب 😏

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۴
کارور بیان۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۶ ، ۱۴:۵۰
کارور بیان
۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۶ ، ۱۵:۱۳
کارور بیان


۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۶ ، ۱۰:۴۷
کارور بیان
۲۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۶ ، ۱۹:۱۵
کارور بیان

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۶
کارور بیان
۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۶ ، ۰۰:۳۹
کارور بیان

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۶ ، ۲۱:۴۵
کارور بیان                      

۱۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۵:۳۳
کارور بیان
۹ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۶ ، ۱۵:۱۴
کارور بیان
۱۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۳:۰۲
کارور بیانبا اسم دین خلق الله رو به صلابه نکشید

قبول کنید درک و فهم محدود انسان ، ملاک حق و حقیقت نیست...

قبول کنید شما مامور اجرای حکم خداوند نیستی ! با اون درک و فهم محدودت...

اسلام و خداپرستی ، هرانچه که تو میدانی نیست...

هرکسی با هرعقیده ای میتونه مسلمون باشه و خداپرست...

۱۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۱۸:۰۱
کارور بیان

۱۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۶ ، ۱۰:۲۲
کارور بیان

دزد اگر شب گرم یغما کردن است .... دزدی حکام روز روشن است
۱۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۰۰:۱۵
کارور بیان


بهتره بجای اینکه به اهداف رگبار ببندیم و هرز بزنیم ! تک بزنیم درست بزنیم...


+آدم لذت میبره گاهی با وجود محدودیتها میبینه خانمها از آقایون بهتر عمل میکنن👍


( نمیدونم چه حکمتیه خانمها در مسائل جنگی خیلی خوب و خارج تصورات ظاهر میشن😉😅)
۱۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۶ ، ۰۷:۲۸
کارور بیانفرزندم! در فضای مجازی نامی ، سخنان بسیاری از من خواهی شنید که هیچگاه به زبان نیاورده ام .  "کوروش کبیر"


انقدر جملات خودشون رو منسوب کردن به کوروش که کتیبه تکذیبیه پیدا شد !😁

۳۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۶ ، ۲۳:۳۴
کارور بیان

روزنامه کیهان سمت راست تیتر زده بود قزوین 2000تخت بیمارستان کسر دارد...

سمت چپ تیتر زده بود مردم قزوین چند میلیارد به ساخت ضریح دو طفلان مسلم کمک کردن...

😑😑😑
۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۵:۱۳
کارور بیان
اوه اوه اوه ... !!!

چقدر ازین آدمها در مذهبیها و متدینها زیادن...


۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۷:۴۴
کارور بیان


آل عمران 139
۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۶ ، ۱۱:۵۰
کارور بیان

این چند بیت 50% سرمشق زندگیه...

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۶ ، ۲۲:۰۵
کارور بیان
۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۶ ، ۲۲:۵۵
کارور بیان


امام حسین علیه السلام یک خط فکری و یک مکتب فکری بودن و چراغ هدایت برای 365روز

 ولی عده ای احمق رذل سودجو،  ایشون رو خلاصه کردن در ده روز و ابزاری ساختن برای گریاندن و تحریک احساسات مردم برای کاسبی و امرار معاش و پول دراوردن خودشون !!

اشغالها....۱۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۶ ، ۰۰:۵۴
کارور بیان
این نوع فریب در دیانت و سیاست بسیار کاربردی و مشهود است...
۲۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۶ ، ۰۹:۳۴
کارور بیانبرف سنگینی در حال باریدن بود، ناصرالدین شاه هوس درشکه سواری به سرش زد...

. دستور داد اتاقک درشکه را برایش گرم و منقل و وافور شاهی را هم در آن مهیا سازند،

. آنگاه در حالی که دو سوگلی اش در دو طرف او نشسته بودند، در اتاقک گرم و نرم درشکه، دستور حرکت داد، .کمی که از تماشای برف و بوران بیرون و احساس گرمای مطبوع داخل کابین سرخوش شد، هوس بذله گویی به سرش زد و برای آنکه سوگلی هایش را بخنداند،

. با صدای بلند به پیرمرد درشکه چی که از شدت سرما می لرزید، گفت: درشکه چی ! به سرما بگو ناصرالدین شاه "تره هم واست خرد نمی کنه!" .درشکه چی بیچاره سکوت کرد... اندکی بعد ناصرالدین شاه دوباره سرخوشانه فریاد زد:

درشکه چی! به سرما گفتی؟؟؟

درشکه چی که از سردی هوا نای حرف زدن نداشت، پاسخ داد: بله قربان گفتم!!!

-خب چی گفت؟؟؟ گفت: با حضرت اجل همایونی کاری ندارم، اما پدر تو یکی رو درمی یارم...


 ♨️ نتیجه: 

این حکایت دقیقا حکایت کسانى است که بالای منبر و پشت تریبون برای تحریم ها تره هم خرد نمیکنند و مشغول رجزخوانی و خط و نشان کشیدن برای قدرت های جهان هستند و تحریمها هیچ تاثیری بر زندگیشان ندارد...

 و ملت ، همان درشکه چی اند که باید تمام سختی های تحریم را تحمل می کنند ...۴۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۴۶
کارور بیان۹ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۴۷
کارور بیانبودند شهدایی که با عشق به جبهه رفتند

جانانه جنگیدند و جانانه شهید شدند

فقط بخاطر وطنشون

ولی

بسیجی نبودند تا نامشون بر خیابانها نقش ببندد

بسیجی نبودند تا بازماندگانشون متنعم از خان گسترده نظام باشند

بسیجی نبودند و منصبی نگرفتند و فرزندانشان اقازاده نشدند

گروه فدائیان اسلام

گروهان چریکها و پارتیزانهای ایرانی

به فرماندهی شهیدچمران و شهید سیدمجتبی هاشمی

سیدمجتبی کسی که بنی صدر رو مواخذه کرد

کسی که " آقا " صداش میکردن

دلاورانی همچون شهید شاهرخ زرغام

گروهانی که بقدری مورد بی مهری ارتش و سپاه بود

 که خود امام خمینی و شهید چمران ازشون حمایت کردند


توصیه میکنم کتاب " آقاسیدمجتبی" رو حتما بخونید

عکس بزرگواران در گوگل هست...

۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۲
کارور بیاناز انچه که اطمینان و اگاهی نداری پیروی نکن

زیرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند ... 

"اسرا 36"


۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۰۰
کارور بیان